Aalmoes Advocaten -Aalmoesadvocaten.nlAalmoes Advocaten -Aalmoesadvocaten.nl .In het kantoor wordt samengewerkt met Van Kleef advocatuur en Belkhir Legal.

De hierna genoemde advocaten hebben zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd:

Mr M.H. Aalmoes staat geregistreerd op het hoofdgebied

Strafrecht
Inclusief het subrechtsgebied :
– Jeugdstrafrecht
– Uit- en overleveringszaken
Personen- en familierecht
En het subrechtsgebied :
– Echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen
– Internationaal privaatrecht
– Jeugd(beschermings)recht
– Ouderschap en erkenning
Mr J. Schouten staat geregistreerd op het hoofdgebied

Strafrecht
Personen- en familierecht
Echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen
Internationaal privaatrecht
Ouderschap en erkenning
Boedelverdeling

Wie zijn wij

Aalmoes Advocaten bestaat al meer dan 25 jaar.

Wij staan voor een professionele, maar ook persoonlijke aanpak van uw zaak.

Op het kantoor behandelen wij zaken op het gebied van het strafrecht en personen- en familierecht.

Personen- en familierecht betekent zaken zoals op het gebied van erkenning, omgang, gezag, alimentatie, echtscheiding, ontkenning van het vaderschap, voornaamswijziging, etc.

Bekijk het artikel : Founders Aalmoes Advocaten

In het Strafrecht staan wij u bij van relatief ‘kleine’ zaken zoals een winkeldiefstal tot ‘grote’ zaken als fraude, internationale drugshandel en moord.

Mr Aalmoes heeft strafzaken behandeld waarvoor zij o.a. is afgereisd naar Frankrijk. Aruba, Curaçao, Colombia, Dominicaanse Republiek en Suriname.

Er zijn goede relaties met advocatenkantoren in het binnen- en buitenland.

In Suriname houden wij ook zelf kantoor.

Bekijk het artikel : rechtszaak in Suriname

Eigen bijdrage advocaat of uurtarief
Natuurlijke personen kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor – gedeeltelijk – gefinancierde rechtsbijstand. Dit geschied aan de hand van uw sofinummer.

Afhankelijk van het inkomen in het peiljaar wordt een eigen bijdrage vastgesteld.
Meer informatie hierover kunt u vinden op de site van de Raad voor Rechtsbijstand lees meer…

De Raad voor Rechtsbijstand stuurt u ook zelf een bericht om u te informeren of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand en wat de hoogte van de eigen bijdrage is geworden.

Aan het einde van ieder jaar voert de Raad voor Rechtsbijstand een inkomenscontrole uitvoert. Als uit deze inkomenscontrole mocht blijken dat uw inkomen in het jaar alsnog boven de tabel van de Raad voor Rechtsbijstand is uitgestegen, dan kan de toevoeging met terugwerkende kracht worden ingetrokken en dient u ook de kosten van rechtsbijstand te

Korting bij doorverwijzing via juridisch loket
Indien u door het Juridisch loket bent doorverwezen naar ons kantoor, krijgt u een korting op de eigen bijdrage. In 2019 is de korting € 54,–.

U kunt zelf bellen met het juridisch loket voor een doorverwijzing naar ons kantoor. Het telefoonnummer is 0900-8020.

Gedetineerde cliënten behoeven in beginsel geen eigen bijdrage te betalen voor advocaatkosten.

bijzondere bijstand
Indien u een uitkering ontvangt van de Gemeente waar u woonachtig bent, of u heeft een inkomen op of rond het bijstandsniveau, kunt u mogelijk in aanmerking komen voor bijzondere bijstand in uw Gemeente. In dat geval hoeft u de eigen bijdrage niet, of slechts gedeeltelijk te voldoen.

Overige kosten: griffierecht, leges, deurwaarder, publicatie krant
Afhankelijk van het soort zaak dat wij voor u in behandeling hebben, kunnen er bijkomende kosten zijn, zoals:

Griffierecht : dat zijn administratiekosten van de Rechtbank
Leges : dat zijn administratiekosten van een gemeentelijke instelling (bijvoorbeeld burgerlijke stand)
Deurwaarderskosten
Publicatie in een dagblad

Verwijzingen
Vereniging van Strafrecht Advocaten Nederland lees meer..
De NVSA stelt zich ten doel het bevorderen van de deskundige beroepsuitoefening door advocaten in Nederland op het gebied van straf(proces)recht en hulpwetenschappen, zulks onder meer door het organiseren van opleidingen en studiebijeenkomsten, danwel het verlenen van medewerking daaraan, alsmede door de onderlinge uitwisseling van informatie en alle overige activiteiten die tot dit doel kunnen bijdragen.

Mr Aalmoes is lid van deze vereniging

Vereniging Sociale Advocatuur Nederland lees meer
De Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN) is de grootste beroepsvereniging van Nederland voor de sociale advocatuur. De VSAN maakt zich sterk voor goede, betaalbare rechtsbijstand voor iedereen.

Mr Aalmoes is lid van deze vereniging

Raad voor Rechtsbijstand lees meer..
Bent u rechtzoekende en wilt u informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand

Juridisch loket lees meer..
Het Juridisch Loket geeft gratis juridisch advies. Via onze website helpen we u met informatie, tips en voorbeeldbrieven. Wij kunnen u ook persoonlijk advies geven. Bekijk op de website wat de mogelijkheden zijn.

Rechtswinkel Bijlmeermeer lees meer..
Uit de statuten blijkt dat de SRB zich ten doel stelt ‘rechtshulp in de meest uitgebreide zin des woords’ te verlenen. In de praktijk heeft dit doel tweeledig uitgepakt: enerzijds is de rechtswinkel een kweekvijver voor juridisch talent, waar rechtenstudenten de kans krijgen hun kennis in de praktijk toe te passen en zichzelf te versterken in het verlenen van juridische dienstverlening. Anderzijds ontvangen burgers met een smalle beurs kosteloos juridische bijstand en wordt de materiële gelijkheid bevorderd.

Rechtspraak lees meer..
De Website van rechtbank, gerechtshoven, de Hoge Raad der Nederlanden en de bijzondere colleges. Meet informatie over de procedures bij rechtszaken, uitspraken en de organisatie van de rechtspraak.

Sociaal Raadslieden lees meer..
MaDi sociaal raadslieden bieden sociaal juridische hulp aan mensen die problemen hebben met regels en instanties. Zij geven advies en informatie over wetten, regelingen en voorzieningen. Ook bemiddelen de raadslieden voor u als u problemen heeft met instanties. Verder ondersteunen ze u bij het invullen van ingewikkelde formulieren, het schrijven van officiële brieven of het opstellen van bezwaarschriften. Sociaal raadslieden van Stichting MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen kunnen u, indien nodig, ook verwijzen naar meer gespecialiseerde instanties.

Belastingwinkel lees meer..
De Stichting Belastingwinkel Amsterdam is een vrijwilligersorganisatie die mensen met een laag inkomen helpt met het oplossen van problemen met belastingen en toeslagen. Indien u recht heeft op zorgtoeslag komt u in aanmerking voor onze hulp. De Stichting Belastingwinkel Amsterdam is een vrijwillergersorganisatie die draait op uw giften.

De diensten bestaan uit het geven van informatie, hulp bij het indienen van aangiften en hulp bij het indienen van verzoek-, bezwaar- en beroepschriften. Het kan over inkomstenbelasting gaan, over zorgtoeslag, over gemeentelijke belastingen, kortom voor alle soorten belastingen en voor alle soorten toeslagen kan men terecht bij de belastingwinkel.

controlealtdelete.nl lees meer..
Wij streven naar een politie voor en van iedereen. Wij zetten ons in tegen etnisch profileren en vóór eerlijke en effectieve politiecontroles.

Orde van Advocaten lees meer..
Voor meer informatie over de organisatie van advocaten en voor als u op zoek bent naar een advocaat.

Mr Aalmoes is lid van de Orde van Advocaten

Amsterdamse Advocaten lees meer..
Op deze site kunt u onder andere informatie krijgen over onze organisatie, hoe een advocaat rekent en wat u kunt doen als u niet tevreden bent over uw advocaat.

Jolicoeurstraat 8 1103 TS Amsterdam
TEL:31 (0) 20-699.22.09
31 (0) 20-699.29.41
eMail:info@aalmoesadvocaten.nl


©Copyright 2023.All Rights Reserved.

Disclaimer : This advertisement and the information related to it are provided and maintained by the advertiser. Atipes.com is not responsible and can not guarantee the accuracy or completeness of this advertisement. Please note that every advertisement for rent or for sale should at a minimum, display the energy performance rating of the property. See our Flats and Housing Posting Rules for more information.

Avoid scams: Signs of fraud: wire transfer, money orders, cashier checks, payment via gift cards, shipping, escrow, "transaction protection", "guarantee". Be safe by dealing locally.

Aalmoes-Advocaten.png

Scroll to Top